DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hóa học lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

Hóa học lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 8 đang theo học môn Hóa.

  • Phụ huynh và giáo viên bộ môn Hóa học Lớp 8.

Cập nhật gần nhất 22/10/2023
Thành viên 1
Hóa học

Cuốn sách “Hóa học Lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam” được biên soạn với 8 chương chính gồm: mở đầu; chất - nguyên tử - phân tử; phản ứng hóa học; mol và tính toán hóa học; oxi - không khí; hiđro - nước; dung dịch; ôn tập và luyện đề thi/đề kiểm tra. Nội dung trong sách cung cấp các kiến thức nền tảng về Hóa học. Học sinh sẽ tìm về nguyên tử, phân tử và biết giải các bài tập phản ứng hóa học. Cuối sách sẽ có thêm các đề thi sát với thực tế để học sinh rèn luyện và chuẩn bị thật tốt cho bài thi thật.