DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hóa học lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Hóa học lớp 10 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 10 đang theo học môn Hóa.

  • Phụ huynh và giáo viên bộ môn Hóa học Lớp 10.

Cập nhật gần nhất 22/10/2023
Thành viên 1
Hóa học

Cuốn sách “Hóa học Lớp 10 - Chân trời sáng tạo” được biên soạn với những nội dung chính như: cấu tạo nguyên tử; bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; liên kết hóa học; phản ứng oxi hoá - khử; năng lượng hóa học; tốc độ phản ứng hoá học. Cuốn sách này tập trung vào các nguyên tử, liên kết hóa học và những phương pháp giải phương trình hóa học. Các bạn học sinh sẽ nắm vững kiến thức, hiểu được bản chất phản ứng hóa học và làm bài tập thành thục.