DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hóa học lớp 10 - Cánh Diều

Hóa học lớp 10 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 10 đang theo học môn Hóa.

  • Phụ huynh và giáo viên bộ môn Hóa học Lớp 10.

Cập nhật gần nhất 22/10/2023
Thành viên 1
Hóa học

Cuốn sách “Hóa học Lớp 10 - Cánh diều” được biên soạn với các nội dung chính gồm: cấu tạo nguyên tử; bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; liên kết hóa học; phản ứng oxi hoá - khử; năng lượng hóa học; tốc độ phản ứng hoá học; nguyên tố nhóm viia - halogen. Nội dung cuốn sách trình bày những kiến thức nền tảng trong Hóa học 10. Các bạn học sinh sẽ hiểu rõ về nguyên tử, các liên kết hóa học và giải các bài tập về phản ứng hóa học. Cuốn sách này sẽ giúp học sinh vừa nắm vững lý thuyết vừa giải bài tập thành thạo.