DJC
Hiệu ứng quỷ dữ

Hiệu ứng quỷ dữ

  • Những người hứng thú với tâm lý học và muốn hiểu hơn về bản chất con người

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
18 - 50

    Với nỗ lực tìm ra nguồn gốc của phần xấu xa trong mỗi con người, “Hiệu Ứng Quỷ Dữ” tập trung đào sâu vào những góc tối trong tâm hồn chúng ta. Cuốn sách chỉ ra cách mà con người cân bằng giữa “thiện” và “ác” trong chính bản thân mình. Hãy cùng khám phá để hiểu hơn nhé!