DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hẹn hò kiểu kén

Hẹn hò kiểu kén

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn khám phá và phát triển bản thân

  • Những cá nhân muốn tìm hiểu về quản trị nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
18 - 50 18-50

99,9% chúng ta trong đời ít nhất có một lần hẹn hò với người ấy dù là chủ động hay bị động. Bạn còn nhớ cảm giác đó không? Việc hẹn hò có để lại dấu ấn tốt đẹp không? Nếu có cơ hội hẹn hò lại, bạn sẽ cải thiện buổi hẹn hò thế nào? Hãy thử xem "Hẹn hò kiểu kén" có gì khác biệt! Hãy cùng lắng nghe Tác giả Vũ Nguyệt Ánh chia sẻ bạn nhé!