DJC
Hành trình phát triển cùng con

Hành trình phát triển cùng con

  • Phụ huynh

  • Ông bà, người thân trong gia đình

Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
0-6 Hành trình phát triển cùng con

Hành trình nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng. Ở mỗi giai đoạn phát triển, trẻ có những đặc điểm thay đổi mà đôi khi phụ huynh không biết đến. Vậy phụ huynh phải làm gì để đồng hành cùng con trong quá trình phát triển?  

  • Giai đoạn phát triển cùng con

  • Phương pháp rèn luyện thể chất cho trẻ

  • Kiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho trẻ