DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Hành động khác thường

Hành động khác thường

  • Sinh viên chuyên ngành tâm lý học và triết học

  • Cá nhân hứng thú với hành vi của con người

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
18 - 50

    Chúng ta thường nghĩ, thông qua hành động của một người, có thể đánh giá, kết luận tính cách của người đó. Tuy nhiên, bản tóm tắt “Hành động khác thường” sẽ chỉ cho bạn thấy: suy nghĩ rằng mỗi người có một kiểu tính cách cố định là sai lầm. Trong từng trường hợp khác nhau, chúng ta đều có thể trở thành một con người hoàn toàn khác. Hãy cùng Thư viện 100 năm tìm hiểu nhé!