DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Gương hi sinh

Gương hi sinh

  • Người đang trong quá trình lập nghiệp.

  • Các bạn trẻ đang xây dựng bản thân.

  • Học sinh, sinh viên.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 26/07/2023
Thành viên 2
nguyễn hiến lê

“Gương hi sinh” là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong tủ sách dạy làm người của cây bút Nguyễn Hiến Lê. Tác phẩm đã tập hợp các tấm gương vĩ đại, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nhân loại như: Isaac Newton, Louis Pasteur, Tomas Alva Edison, John Boyd Dunlop… và sự hy sinh mà họ đã phải bỏ ra để có được thành công. Qua đó, tác giả muốn nhắn nhủ đề người đọc nhiều thông điệp về sự nhân văn, sẵn sàng hy sinh để đổi lấy sự thành công và giúp ích cho đời.