DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giúp chồng thành công

Giúp chồng thành công

  • Người vợ có chồng đang khởi nghiệp.

  • Học sinh, sinh viên.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 26/07/2023
Thành viên 2
nguyễn hiến lê

Tác phẩm với nhan đề ấn tượng này được viết bởi tác giả Dale Carnegie và được biên dịch bởi Nguyễn Hiến Lê. Đây sẽ làm quyển sách dạy chị em phụ nữ những kỹ năng rất có ích cho thành công của chồng như: Xây dựng tư cách cho chồng, quán xuyến chuyện nhà, chữa lành tâm hồn cho chồng…