DJC
Giới thiệu Thư viện 100 năm

Giới thiệu Thư viện 100 năm

  • Tất cả người Việt trên toàn cầu mong muốn phát triển bản thân, gắn kết yêu thương & cân bằng hạnh phúc. 

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 26/04/2022
Thời gian hoàn thành 16 phút
Thành viên 1
0-6 Intro DJC thư viện 100 năm

1.  Câu chuyện DJC 

2.  Nhà sáng lập | Ban cố vấn 

3.  Sứ mệnh | Tầm nhìn | Giá trị | Chiến lược 

4.  Triết lý nhân sinh cấu thành nền tảng 

5.  Thư viện 100 năm Thân – Tâm – Tuệ 

6.  Thành tích | Phụng sự 

7.  Giải thưởng Cây bút Kim cương Việt 

8.  Hội phí & Quyền lợi 

     ● PREMIUM 

     ● DIAMOND