DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 - Cánh Diều

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 10.

  • Giáo viên bộ môn Giáo dục kinh tế và pháp luật Lớp 10.


Cập nhật gần nhất 16/10/2023
Thành viên 1
Giáo dục kinh tế và pháp luật

Cuốn sách “Giáo dục kinh tế và pháp luật Lớp 10 - Cánh diều” được biên soạn gồm 9 chương: 

- Chương 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế.

- Chương 2: Thị trường và cơ chế thị trường.

- Chương 3: Ngân sách nhà nước và thuế.

- Chương 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh.

- Chương 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống.

- Chương 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

- Chương 7: Pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Chương 8: Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Chương 9: Hệ thống chính trị nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

Đây là những kiến thức nền tảng về môn kinh tế và hiểu biết pháp luật cho các bạn học sinh. Từ đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách vận hành nền kinh tế và tránh vi phạm luật khi kinh doanh sau này.