DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục công dân lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

Giáo dục công dân lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh đang theo học lớp 7 muốn học tốt môn Giáo dục công dân.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Giáo dục công dân lớp 7.


Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
Giáo dục công dân

Cuốn sách “Giáo dục công dân Lớp 7 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam” được biên soạn với các nội dung chính như: Tự trọng; trung thực; yêu thương con người; tôn sư trọng đạo; đoàn kết tương trợ; khoan dung; tự tin; sống và làm việc có kế hoạch,.... Nội dung xoay quanh các vấn đề cơ bản của học sinh. Từ đó giúp cho mỗi học sinh biết cách sống tự lập, có trách nhiệm và thương yêu mọi người xung quanh mình. Sách biên soạn với các bài học hữu ích, mang tính giáo dục cao và xuất hiện nhiều ở thực tế.