DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục công dân lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Giáo dục công dân lớp 7 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh đang theo học lớp 7 muốn bổ sung kiến thức Giáo dục công dân.

  • Phụ huynh và Giáo viên bộ môn Giáo dục công dân lớp 7.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
Giáo dục công dân

Cuốn sách “Giáo dục công dân Lớp 7 - Chân trời sáng tạo” được biên soạn với 12 bài học về các nội dung chính như: tự hào về truyền thống quê hương; học tập tự giác, tích cực; bảo tồn di sản văn hóa; giữ chữ tín; phòng chống bạo lực học đường; phòng chống tệ nạn xã hội. Nội dung của sách xây dựng các bài học giáo dục học sinh về truyền thống dân tộc, các giá trị văn hóa và tư duy tự giác học tập. Học sinh cũng biết cách tự bảo vệ mình, chống lại nạn bạo lực học đường và tránh xa tệ nạn xã hội.