DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục công dân lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam

Giáo dục công dân lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh đang theo học lớp 6 muốn học tốt môn Giáo dục công dân.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân lớp 6.


Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
Giáo dục công dân

Cuốn sách “Giáo dục công dân lớp 6 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” được biên soạn với 18 bài học nói về: các bài học tiết kiệm; siêng năng, kiên trì; lễ độ; tôn trọng kỷ luật; biết ơn,... Nội dung của sách xoay quanh nhiều vấn đề trong cuộc sống từ đó giúp cho học sinh có thể xử lý tình huống tốt hơn. Sách cũng giúp học sinh trau dồi nhân phẩm, có lòng vị tha, yêu thương mọi người và sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.