DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục công dân lớp 6 - Cánh Diều

Giáo dục công dân lớp 6 - Cánh Diều

  • Học sinh đang theo học lớp 6 muốn học tốt môn Giáo dục công dân.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Giáo dục công dân lớp 6.


Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
Giáo dục công dân

Cuốn sách “Giáo dục công dân lớp 6 - Cánh diều” được biên soạn với các chương chính gồm: quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quyền trẻ em; yêu thương con người; tự lập; tôn trọng sự thật; siêng năng kiên trì; tự nhận thức bản thân; ứng phó với tình huống nguy hiểm,.... Nội dung của sách giáo dục đức tính tự lập và nâng cao nhận thức của học sinh về quyền và nghĩa vụ của mình.