DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Em lịch sự mượn đồ

Em lịch sự mượn đồ

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/07/2022
Thành viên 1
6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử premium lịch sự mượn

    Cách mượn đồ của ai đó không khó phải không em? Nhưng em đã biết cách mượn đồ một cách lịch thiệp và đáng yêu chưa? Có một số mẹo rất đơn giản, em chỉ cần đọc và thực hành thôi. 

  • Tình huống

  • Cách mượn đồ

  • Lưu ý khi mượn đồ

  • Làm gì khi không được cho mượn đồ?

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ