DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Em hiểu về mình

Em hiểu về mình

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 20/06/2023
Thành viên 1
6-12 premium hiểu mình em

Đã bao giờ em tự đặt cho mình câu hỏi: “Tôi là ai?”. Và để trả lời cho câu hỏi trên thì chúng mình cần phải hiểu được bản thân. Việc hiểu về mình sẽ giúp cho em có những suy nghĩ tích cực và tự tin về bản thân, yêu thương bản thân cũng như được mọi người yêu quý.

  • Điều em băn khoăn

  • Tôi là ai?

  • Tính cách của em

  • Em độc đáo

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ