DJC
Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 09/05/2022
Thành viên 2
12-18 Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình tự học

Ebook bao gồm 4 video:
1. Hiểu về tự học

2. Cuộc đời tự học của Bác

3. Sự cần thiết của tự học và những bất cập của giới trẻ trong tự học hiện nay

4. Bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay

Hy vọng Ebook này sẽ giúp cung cấp thêm cho bạn nhiều kiến thức bổ ích về tự học