DJC
(E) Em giao tiếp qua mạng

(E) Em giao tiếp qua mạng

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 2
6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử premium

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Lời dẫn

  • Tình huống

  • Những điều nên làm khi sử dụng mạng xã hội

  • Tình huống thực hành

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.