DJC
Đời ngắn đừng ngủ dài

Đời ngắn đừng ngủ dài

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
18-50 Đời ngắn đừng ngủ dài

    Dù trăm năm thì vẫn là hữu hạn nên Robin Sharma đã nhắn nhủ chúng ta "Đời ngắn đừng ngủ dài"! Bạn có thấy đời ngắn không? Chớp mắt hết 24h, chớp thêm cái nữa Xuân qua Hè tới rồi Thu úa Đông tàn... trong khi chúng ta còn quá nhiều điều phải làm, phải khám phá! Vậy hãy cùng nghe xem Robin tiết lộ bí quyết gì cho chúng ta qua bản tóm tắt nhé!