DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Độc đáo ba ngôi đền, chùa thờ Đại danh y: Đền Bia, Đền Xưa, Chùa Giám

Độc đáo ba ngôi đền, chùa thờ Đại danh y: Đền Bia, Đền Xưa, Chùa Giám

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/12/2023
Thành viên 1
Độc đáo ba ngôi đền, chùa thờ Đại danh y: Đền Bia, Đền Xưa, Chùa Giám

Bài giới thiệu tỉnh Hải Dương mà Ban biên tập Thư viện số 100 năm gửi đến bạn cũng xem như là một dịp tri ngộ đặc biệt. Tài liệu này được biên soạn với tất cả niềm mến yêu dành cho vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Và chúng tôi hy vọng được bắc nhịp cầu, để những trầm tích của đất và hiện sinh của người theo dòng thời gian phát triển mạnh mẽ. Nội dung bài bao gồm 2 phần chính: Địa linh và Nhân kiệt:

- Địa linh:

1. Tổng quan

2. Di tích

3. Điểm du lịch

4. Cơ hội đầu tư

- Nhân kiệt:

5. Chính trị

6. Ngoại giao

7. Giáo dục