DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí lớp 8 - Kết nối tri thức

Địa lí lớp 8 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 8, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 8.

  • Học sinh lớp 7 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/12/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 8 - Kết nối tri thức" bao gồm các phần quan trọng như vị trí địa lí, địa hình, khoáng sản, khí hậu và thổ nhưỡng, thổ nhưỡng và sinh vật, biển đảo. Với các bài giảng và thực hành đa dạng, chương trình này giúp người học hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh và tạo cơ hội phát triển tri thức và nghề nghiệp trong lĩnh vực địa lí.