DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Địa lí lớp 8 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 8, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 8.

  • Học sinh lớp 7 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/12/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 8 - Chân trời sáng tạo" chia thành nhiều phần liên quan địa lí tự nhiên Việt nam, bao gồm các bài giảng về vị trí địa lí, địa hình, khoáng sản, thủy văn và khí hậu, thổ nhưỡng và sinh vật, biển đảo. Qua các chương vừa đề cập phía trên, người học sẽ nắm vững kiến thức tổng quan về Việt Nam.