DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí Lớp 8 - Cánh Diều

Địa lí Lớp 8 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 8, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 8.

  • Học sinh lớp 7 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 8 - Cánh diều" cung cấp kiến thức đa dạng về Địa lí Việt Nam, bao gồm vị trí địa lí, đặc điểm địa hình, khí hậu, khoáng sản, thời tiết, thủy văn, thổ nhưỡng, và đa dạng sinh học của nước ta. Ngoài ra, nó tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông, giúp học sinh hiểu về những vấn đề quốc tế quan trọng này. Các chương và bài giảng con trong bộ tài liệu đề cập chi tiết đến từng khía cạnh của Địa lí Việt Nam, giúp học sinh có cái nhìn toàn diện về quốc gia và nền văn hóa đa dạng của họ.