DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Địa lí Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 7 - Chân trời sáng tạo" chia thành nhiều phần tương ứng với các châu lục trên thế giới. Mỗi châu lục có các bài giảng về thiên nhiên, đặc điểm dân cư, xã hội, và cách con người tương tác với môi trường. Nó cũng bao gồm các bài giảng về liên minh và cơ cấu chính trị của châu lục đó. Các châu lục bao gồm: Châu Âu; Châu Á; Châu Phi; Châu Mỹ; Châu Đại Dương; Châu Nam Cực. Ngoài ra, bộ tài liệu còn bao gồm các đề thi giữa kì và cuối kì để học sinh ôn tập và luyện tập trước khi kiểm tra.