DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí lớp 7 - Cánh Diều

Địa lí lớp 7 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 16/05/2024
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lý Lớp 7 - Kết nối tri thức" được chia thành các chương chi tiết tương ứng với các châu lục trên thế giới. Mỗi châu lục có các bài giảng về thiên nhiên, đặc điểm dân cư, xã hội, và cách con người tương tác với môi trường. Nó cũng bao gồm các bài giảng về liên minh và cơ cấu chính trị của châu lục đó.