DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Địa lí Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 6, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 6.

  • Học sinh lớp 5 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lý Lớp 6 - Chân trời sáng tạo" được cấu trúc thành nhiều phần chương, mỗi phần chương tập trung vào một khía cạnh cụ thể của địa lý. Nội dung bao gồm nhiều phần chính với nội dung cụ thể về địa lý Trái Đất, bao gồm hệ thống kinh, vĩ tuyến, tọa độ, cấu tạo Trái Đất, khí hậu, nước, đất, và sự tương tác giữa con người và thiên nhiên. Nội dung của từng chương được trình bày dưới dạng bài giảng, giúp học sinh hiểu rõ về các yếu tố tự nhiên quan trọng liên quan đến địa lý Trái Đất.