DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

Địa lí lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 12, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 12.

  • Học sinh lớp 11 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.Cập nhật gần nhất 17/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 12 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" có cấu trúc rõ ràng, chia thành các phần quan trọng như vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên, vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, địa lí dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và nhiều vấn đề khác. Các bài giảng tiêu biểu như "Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ" và "Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên" cung cấp cái nhìn toàn cầu và sâu sắc về địa lí kinh tế - xã hội thế giới.