DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

Địa lí lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 11, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 11.

  • Học sinh lớp 10 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Cập nhật gần nhất 17/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 11 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm các phần chính để hỗ trợ học sinh hiểu sâu hơn về địa lí kinh tế - xã hội thế giới và các quốc gia. Chương trình bắt đầu bằng một khái quát về tình hình kinh tế - xã hội toàn cầu và sự đa dạng của các nhóm quốc gia. Sau đó, nó phân chia thành các phần chính, tập trung vào các quốc gia và khu vực như Hoa Kỳ, EU, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á và Ô-Xtrây-li-a. Mỗi phần nêu rõ thông tin về tự nhiên, dân số và phát triển kinh tế của các địa phương này, giúp học sinh hiểu về các yếu tố quyết định sự phát triển địa lý kinh tế - xã hội.