DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

Địa lí lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 10, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 10.

  • Học sinh lớp 9 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Cập nhật gần nhất 15/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 10 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" được cấu trúc một cách cẩn thận và có hệ thống. Trước hết, mỗi chương bắt đầu bằng việc sử dụng bản đồ và hình ảnh minh họa, giúp học sinh hình dung và hiểu vị trí, địa hình, và thông tin cơ bản về chủ đề của chương. Bên trong mỗi chương, nội dung chính được chia thành các phần nhỏ với tiêu đề cụ thể như "Vũ trụ và hệ quả các chuyển động của Trái Đất" hoặc "Cơ cấu nền kinh tế." Mỗi phần này trình bày chi tiết kiến thức liên quan đến chủ đề đó, bổ sung bằng bài giảng và ví dụ minh họa. Cuối mỗi chương, có phần tóm tắt giúp học sinh tổng hợp lại kiến thức quan trọng đã học, và cuốn sách kết thúc bằng phần trả lời các câu hỏi, giúp học sinh tự kiểm tra và đánh giá mức độ hiểu biết của họ.