DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Địa lí Lớp 10 - Cánh Diều

Địa lí Lớp 10 - Cánh Diều

  • Học sinh lớp 10, phụ huynh và giáo viên Địa lí lớp 10.

  • Học sinh lớp 9 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 17/09/2023
Thành viên 1
Địa lí

Cuốn sách "Địa lí Lớp 10 - Cánh diều" có bố cục rõ ràng, chia thành các phần chính giúp học sinh hiểu sâu về Địa lí. Nó bắt đầu với kiến thức cơ bản về môn Địa lí và cách sử dụng bản đồ. Sau đó, tập trung vào cấu trúc và chuyển động của Trái Đất, bao gồm thạch quyển và tác động của nội và ngoại lực đến địa hình. Chương trình cũng giới thiệu về khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, quy luật địa lý, dân cư, nguồn lực, và phát triển kinh tế. Cuối cùng, nó đề cập đến các ngành công nghiệp và dịch vụ, cũng như phát triển bền vững.