DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Dấn thân

Dấn thân

  • Bất kỳ ai quan tâm đến bình đẳng giới và sự bất bình đẳng giới đang diễn ra trong môi trường làm việc

  • Bất kỳ ai gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và sự nghiệp

  • Bất kỳ ai – dù là nam hay nữ – tìm kiếm lời khuyên về sự nghiệp

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 20/07/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Dấn Thân

Cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright từng nói: “Địa ngục có một chỗ đặc biệt dành cho những người phụ nữ không chịu giúp nhau”. Câu nói với nhấn mạnh sự đoàn kết của phụ nữ trong việc giải quyết những bất bình đẳng và mong muốn khơi dậy tinh thần mạnh mẽ ở phụ nữ với mục đích: hãy vươn lên phát triển tiềm năng, phát huy đầy đủ khả năng, tránh lối tư duy và tinh thần yên vị vốn đã ăn sâu trong tâm thức.