DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Công nghệ Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Công nghệ Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh Lớp 6, phụ huynh và giáo viên Lớp 6.

Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
công nghệ
Cuốn sách “Công nghệ Lớp 6 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" được chia thành bốn phần chính, từ việc lựa chọn vải và cắt may trang phục, đến cách trang trí nhà ở và thực hiện các món ăn ngon. Nội dung của sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo cơ hội thực hành và áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách cũng cung cấp bài giảng ôn tập và luyện đề thi để giúp học sinh chuẩn bị cho kiểm tra và phát triển kiến thức cũng như kỹ năng trong công nghệ gia đình.