DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Công nghệ Lớp 7 - Cánh Diều

Công nghệ Lớp 7 - Cánh Diều

  • Học sinh Lớp 7, phụ huynh và giáo viên Lớp 7.

  • Học sinh Lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
công nghệ

Cuốn sách “Công nghệ Lớp 7 - Cánh diều" chia thành 2 phần chính và bao gồm nhiều bài giảng và kiến thức cụ thể:

Cuốn sách này cũng đi kèm với các bài ôn tập và đề thi giữa và cuối kỳ để học sinh tự kiểm tra kiến thức.

  • Trồng trọt và lâm nghiệp: bắt đầu bằng giới thiệu chung về trồng trọt và quy trình trồng trọt. Sau đó, sách đi sâu vào việc nhân giống cây trồng và giới thiệu về rừng, trồng cây rừng, cách chăm sóc cây rừng sau khi trồng và bảo vệ rừng. Cuối cùng, phần này kết thúc bằng phần ôn tập chương 1.

  • Chăn nuôi và thủy sản: giới thiệu về chăn nuôi, nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi, cách phòng và trị bệnh cho chúng và giới thiệu về nuôi trồng thủy sản. Cuốn sách cũng cung cấp phần ôn tập chương 2.