DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Công nghệ Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Công nghệ Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh Lớp 6, phụ huynh và giáo viên Lớp 6.

Cập nhật gần nhất 05/09/2023
Thành viên 1
công nghệ

Cuốn sách “Công nghệ Lớp 6 - Chân trời sáng tạo" bao gồm bốn phần chính về nhà ở, bảo quản và chế biến thực phẩm, trang phục và thời trang, đồ dùng điện trong gia đình. Mỗi phần bao gồm bài giảng và dự án thực hành, cho phép học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ trong cuộc sống. Cuốn sách cũng cung cấp bài giảng và ôn tập cho từng chương, giúp học sinh nắm vững kiến thức và luyện tập trước kì thi. Tài liệu này giúp học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng thực tiễn, đồng thời thúc đẩy sự sáng tạo và tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày.