DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Chia sẻ tài chính hợp lý

Chia sẻ tài chính hợp lý

 • Học sinh, sinh viên

 • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/06/2023
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

    Có khi nào bạn tự đặt câu hỏi: “Hôm nay bạn cho đi điều gì?”. Câu hỏi này mang thông điệp nhân văn về giá trị của chia sẻ. Hãy cùng tìm hiểu giá trị ấy sau đây:

 • Hiệu ứng lan tỏa

 • Chia sẻ là thể hiện sự quan tâm

 • Gieo hạt yêu thương và thịnh vượng

 • Chia sẻ là đáp đền tiếp nối

 • Chia sẻ mang lại hạnh phúc

 • Chia sẻ tăng giá trị của bản thân

 • Chia sẻ sẽ thay đổi thế giới

 • Một vài gợi ý cách thức chia sẻ

 • Các hình thức chia sẻ khác

 • Chia sẻ từ trái tim

 • Tạo dựng thói quen 

 • Luật của chia sẻ