DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Cẩm nang pháp lý khởi nghiệp

Cẩm nang pháp lý khởi nghiệp

  • Những cá nhân quan tâm đến khởi nghiệp

  • Nhà đầu tư

  • Sinh viên các khối ngành kinh tế

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 27/11/2023
Thành viên 1
Pháp lý Cẩm nang pháp lý khởi nghiệp khởi nghiệp

“Cẩm nang Pháp lý khởi nghiệp” hệ thống các vấn đề, công việc liên quan đến pháp lý mà mọi doanh nghiệp sẽ phải thực hiện và có thể gặp phải trong suốt vòng đời hoạt động của mình. Với các nội dung hữu ích từ cuốn “Cẩm nang Pháp lý khởi nghiệp”, chúng tôi tin rằng sẽ giúp Quý độc giả/Quý thành viên hoàn toàn yên tâm trong quá trình hoạt động khởi nghiệp của mình. Nội dung cẩm nang bao gồm: 

- Các hình thức kinh doanh khi khởi nghiệp 

-  Xác định ngành nghề kinh doanh khi khởi nghiệp 

-  Các loại vốn, tài sản góp vốn, tên & trụ sở khởi nghiệp 

-  Đăng ký các loại hình, ngành nghề kinh doanh đúng pháp luật 

-  Tài khoản công ty, con dấu pháp nhân 

-  Chữ ký số và hóa đơn điện tử 

-  Vấn đề sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp 

-  Các loại thuế đối với doanh nghiệp khởi nghiệp

-  Các loại bảo hiểm đối với người lao động tại doanh nghiệp khởi nghiệp 

-  Xây dựng hệ thống các văn bản quản trị điều hành 

-  Pháp lý đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc thù