DJC
Cách để Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức

Cách để Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức

  • Các cán bộ quản lý, điều hành của bất cứ tổ chức nào muốn tồn tại, phát triển trong thời kinh tế số.

  • Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về “Hành trình tri thức thời Kinh tế số”.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/12/2021
Thành viên 1
NLD nền tảng xây dựng phát triển tổ chức

Chìa khóa của sự thành công trong nền kinh tế tri thức nằm ở khả năng nắm bắt (học tập) và làm chủ tri thức (nghiên cứu). Học tập là cơ sở để có năng lực nền tảng phục vụ cho công việc; để thích nghi với những thay đổi trong môi trường; để đổi mới, sáng tạo trong công việc, để tiên phong đi trước, để có thể khác biệt. Nghiên cứu giúp tạo ra tính phù hợp trong nền kinh tế tri thức; đáp ứng các xu thế mới trong quản trị; để chủ động thích ứng với biến động của môi trường; để đưa nhanh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Có nhiều biện pháp, cách thức khác nhau để thúc đẩy, thực hiện việc học tập và nghiên cứu trong tổ chức, doanh nghiệp; tuy nhiên yếu tố then chốt chính là ý thức và sự chủ động thực hiện việc học tập và nghiên cứu trong tổ chức, doanh nghiệp.

Hãy cùng tìm đọc thêm và đón chờ các bài giới thiệu về một số tiêu mục khác trên thư viện ở những bài viết sau bạn nhé!