DJC
Cách để Xây dựng Hành trình Tri thức thời Kinh tế số

Cách để Xây dựng Hành trình Tri thức thời Kinh tế số

  • Các cán bộ quản lý, điều hành của bất cứ tổ chức nào muốn tồn tại, phát triển trong thời kinh tế số.

  • Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về “Hành trình tri thức thời Kinh tế số”.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/12/2021
Thành viên 1
NLD hành trình tri thức kinh tế

Các nhà quản lý thường mong muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tri thức đem lại giá trị gì?” hoặc “Làm thể nào để phát triển tri thức?”. Và câu trả lời lại nằm ở một câu hỏi căn bản nhất, đó là: “Tri thức là gì?”.

Trong một tổ chức, tri thức chính là nguồn vốn, nguồn tài nguyên, nguồn lực tiềm ẩn để tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững, tri thức chịu tác động của chiến lược, văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc và hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đồng thời tri thức cũng là nền tảng để xây dựng, làm giàu các yếu tố trên. Tác giả Bùi Quang Tuyến nhận định rằng: “Dù có nhận thức được hay không thì tri thức vẫn tiềm ẩn bên trong và đồng hành cùng mỗi con người, mỗi tổ chức trong suốt một hành trình, quá trình, cuộc đời.”

Hãy cùng tìm đọc thêm và đón chờ các bài giới thiệu về một số tiêu mục khác trên thư viện ở những bài viết sau bạn nhé!