DJC
(C) Em lịch sự khi từ chối

(C) Em lịch sự khi từ chối

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 27/03/2022
Thành viên 1
6-12 premium kỹ năng giao tiếp ứng xử

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Những tình huống em có thể từ chối

  • Điều gì xảy ra nếu em không biết từ chối?

  • Cách để nói lời từ chối

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.