DJC
(C) Cách Hiểu đúng về người cao tuổi

(C) Cách Hiểu đúng về người cao tuổi

  • Người cao tuổi.

  • Người trưởng thành.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 27/03/2022
Thành viên 1
50-100 cách hiểu người cao tuổi

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Thế nào là người cao tuổi?

  • Đặc điểm thể chất, tâm lý của người cao tuổi.

  • Sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các bạn hiểu và biết cách chăm sóc Ông Bà, Cha Mẹ của mình!