DJC
Boudica

Boudica

  • Cá nhân đam mê lịch sử Vương quốc Anh

  • Cá nhân thích tìm hiểu thành viên hoàng gia Anh

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 22/03/2023
Thành viên 1
Nhân hiệu tinh hoa Hoàng gia

Lịch sử hoàng gia Anh đã chứng minh một điều rằng, quyền lực lớn đi kèm với trách nhiệm lớn và rất nhiều quy tắc. Mặc dù vai trò của người trị vì trong xã hội hiện đại phần lớn mang tính biểu tượng nhưng dấu ấn của họ được truyền lại trong triều đại hàng nghìn năm của chế độ quân chủ Anh vẫn là những lời nhắc nhở về quá khứ. Hãy cùng Thư viện 100 năm khám phá “Thành viên hoàng gia Vương quốc Anh và những điều bạn chưa biết đến” sau đây nhé!