DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bộ tứ quản trị

Bộ tứ quản trị

  • Nhà quản trị dự án

  • Nhà lãnh đạo

  • Doanh nhân khởi nghiệp với ý tưởng sáng tạo

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 20/07/2023
Thành viên 1
Bộ tứ quản trị khởi nghiệp quản trị

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình quản lý dự án phải hoàn thành đúng tiến độ và kết quả dự án không đúng như kỳ vọng của bạn? Có một phương pháp gọi là 4T - bao gồm các chữ viết tắt F.I.R.E có thể sẽ giúp được bạn đấy. Vậy ý nghĩa của bốn chữ viết tắt này là gì? Hãy cùng Thư viện 100 năm tìm hiểu bản tóm tắt “Bộ tứ Quản trị” nhé!