DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bảo vệ tiền hiệu quả

Bảo vệ tiền hiệu quả

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh, giáo viên

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/06/2023
Thành viên 1
12-18 premium Tự chủ tài chính

    Kiếm tiền đã khó nhưng chi tiêu thế nào là hợp lý và bảo vệ số tiền kiếm được một cách thông minh lại khó hơn nhiều. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ dưới đây:

  • Bảo vệ tiền

  • Bảo vệ thông tin tài khoản

  • Đặt mật khẩu

  • Cảnh giác

  • Tránh các bẫy tâm lý khi tham gia đầu tư

  • Nguyên tắc bảo toàn vốn trong đầu tư

  • Tránh xa các mô hình tài chính lừa đảo

  • Mô hình Ponzi