DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Âm nhạc chữa lành

Âm nhạc chữa lành

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 31/03/2023
Thành viên 1
0-6 âm nhạc nghệ thuật sống hạnh phúc chữa lành

Music therapy định nghĩa một cách dễ hiểu, đó là sử dụng âm nhạc (nhịp điệu, giai điệu, hòa âm, tiết tấu…) trong mối quan hệ trị liệu để duy trì, phục hồi hoặc cải thiện cảm xúc, nhận thức, cơ thể và sức khỏe tinh thần.