DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tất cả các khóa

Profile B.R.A

Thấu hiểu khởi nguồn, giá trị bền vững và giải pháp học tập trọn đời trên Thư viện số 100 năm DJC. 

Sinh học lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực sinh học. 

 • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Ngữ văn lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức một cách logic và liên tục.

 • Giúp học sinh chuẩn bị cho các bài kiểm tra và phát triển tư duy sáng tạo.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Sinh học lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp các bạn học sinh có thêm kiến thức về bộ môn Sinh học. 

 • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

 • Cải thiện hiểu biết của các em về động vật trong tự nhiên.

Sinh học lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực sinh học. 

 • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Sinh học lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực sinh học. 

 • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Sinh học lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực sinh học. 

 • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Sinh học lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực sinh học. 

 • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

 • Cải thiện và nâng cao tư duy của các em về thực vật. 

Sinh học lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực con người trong sinh học. 

 • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Công nghệ Lớp 6 - Chân trời sáng tạo
 • Giúp học sinh áp dụng kiến thức vào thực tế thông qua các dự án thực hành.

 • Giúp học sinh phát triển kiến thức đa dạng về công nghệ.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Công nghệ Lớp 6 - Kết nối tri thức
 • Giúp học sinh tìm hiểu các dự án thực hành như xây dựng nhà ở, chế biến thực phẩm và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình.

 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức cần thiết và áp dụng chúng trong thực tế.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Công nghệ Lớp 6 - Cánh Diều
 • Giúp học sinh có cơ hội tham gia vào việc thực hành và áp dụng kiến thức trong cuộc sống hàng ngày.

 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức cần thiết và áp dụng chúng trong thực tế.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Công nghệ Lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh tham gia vào các hoạt động thực hành, từ lựa chọn vải cho trang phục đến cắt may và trang trí,...

 • Giúp học sinh trở nên tự chủ và thực hiện các hoạt động hàng ngày một cách thông minh và kỷ luật.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Công nghệ Lớp 7 - Chân trời sáng tạo
 • Giúp học sinh tham gia vào các hoạt động thực hành, từ lựa chọn vải cho trang phục đến cắt may và trang trí,...

 • Giúp học sinh trở nên tự chủ và thực hiện các hoạt động hàng ngày một cách thông minh và kỷ luật.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Công nghệ Lớp 7 - Kết nối tri thức
 • Giúp học sinh hiểu rõ quy trình và kỹ thuật trong nông nghiệp.

 • Giúp học sinh hiểu hơn về chăn nuôi và kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Công nghệ Lớp 7 - Cánh Diều
 • Giúp học sinh hiểu về quy trình trồng trọt và lâm nghiệp, từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây trồng đến việc bảo vệ rừng và giới thiệu về thủy sản.

 • Giúp học sinh tự kiểm tra kiến thức và chuẩn bị cho kỳ thi.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 5 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức về địa lý Việt Nam và thế giới.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh hiểu tiếp cận và nắm bắt kiến thức địa lí cơ bản.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 6 - Chân trời sáng tạo
 • Giúp học sinh hiểu rõ về địa lý Trái Đất và các yếu tố tự nhiên quan trọng.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 6 - Cánh Diều
 • Giúp học sinh dễ dàng theo dõi và hiểu sâu hơn về các khái niệm và kiến thức.

 • Giúp học sinh hình dung và áp dụng kiến thức vào thực tế một cách dễ dàng.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 6 - Kết nối tri thức
 • Giúp học sinh tiếp cận và nắm vững kiến thức địa lí một cách hiệu quả.

 • Giúp học sinh hình dung và ứng dụng kiến thức một cách thực tế.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và hiểu biết sâu hơn về địa lí.

 • Giúp học sinh hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và cách môi trường và con người tương tác.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 7 - Chân trời sáng tạo
 • Giúp học sinh hiểu rõ về đặc điểm địa lý, dân cư, và văn hóa của từng châu lục.

 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra Địa lí.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh hiểu rõ về một trong những châu lục quan trọng nhất trên thế giới.

 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức về những vấn đề chính trị và an ninh quốc gia.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 8 - Cánh Diều
 • Giúp học sinh hiểu rõ về vị trí địa lí, đặc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên khoáng sản, thủy văn, thổ nhưỡng, và sinh vật của Việt Nam.

 • Giúp học sinh hiểu sâu hơn về quốc gia của họ và thách thức mà nước ta đang đối mặt ở Biển Đông.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức về địa lí Việt Nam và kỹ năng sử dụng các công cụ như bảng số liệu và atlat địa lí.

 • Giúp học sinh hiểu hơn về địa hình, khí hậu, dân cư, kinh tế, và văn hóa của Việt Nam

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh nắm vững các khái niệm và thông tin cơ bản về địa lí thế giới và Việt Nam.

 • Giúp học sinh biết cách sử dụng bản đồ, biểu đồ và atlat địa lí, phát triển kỹ năng phân tích và hiểu dữ liệu địa lý.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí lớp 10 - Kết nối tri thức
 • Giúp học sinh hiểu về cấu trúc và chức năng của Trái Đất, các yếu tố địa lí quan trọng, và tương quan giữa chúng.

 • Giúp học sinh thúc đẩy tư duy sáng tạo thông qua việc sử dụng bản đồ, dữ liệu địa lí và các ví dụ thực tế để giải quyết các vấn đề địa lí.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí Lớp 10 - Cánh Diều
 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản về Địa lí, từ cách sử dụng bản đồ đến hiểu biết về cấu trúc và chuyển động của Trái Đất.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh hiểu sâu hơn về cấu trúc và phát triển kinh tế của các quốc gia.

 • Giúp học sinh nắm bắt được những vấn đề thời sự và hiện đại như toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế, và những thách thức đối diện thế giới ngày nay.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp học sinh hiểu rõ về địa lí kinh tế - xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, từ vị trí địa lí đến đặc điểm tự nhiên và phát triển kinh tế của họ.

 • Giúp học sinh hiểu về phân bố dân cư đến cơ cấu kinh tế và vấn đề môi trường.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Vật lý lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp các em học sinh có thêm nhiều kiến thức hơn về vật lí. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc có thêm học liệu giảng dạy. 

Vật lý lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp các em học sinh có thêm nhiều kiến thức hơn về vật lí. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc có thêm học liệu giảng dạy. 

Vật lý lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp các em học sinh có thêm kiến thức cơ bản về Vật lí. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc có thêm học liệu giảng dạy. 

Vật lý lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp các em học sinh nâng cao được trình độ vật lí. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc có thêm học liệu giảng dạy. 


Vật lý lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp các em học sinh mở rộng kiến thức vật lí ở một trình độ cao hơn. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc có thêm học liệu giảng dạy. 

Vật lý lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp các em học sinh nâng cao được trình độ vật lí. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc có thêm học liệu giảng dạy. 


Vật lý lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Giúp các em học sinh nâng cao được trình độ vật lí. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc có thêm học liệu giảng dạy. 

 • Cải thiện và chữa các lỗ hổng kiến thức để thi Đại học, Cao đẳng.

Giáo dục công dân lớp 6 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Cập nhật các kiến thức mới và những bài học thực tế để học sinh nhanh hiểu bài.

 • Củng cố kiến thức và tư duy đạo đức cho học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên có giáo trình giảng dạy chỉn chu, hiệu quả.

Giáo dục công dân lớp 6 - Chân trời sáng tạo
 • Củng cố kiến thức và tư duy đạo đức, giáo dục học sinh trở thành công dân có ích.

 • Cập nhật các kiến thức mới và những bài học thực tế để học sinh nhanh hiểu bài.

 • Hỗ trợ giáo viên có giáo trình giảng dạy chỉn chu, hiệu quả.

Giáo dục công dân lớp 6 - Kết nối tri thức
 • Cập nhật các kiến thức mới và những bài học thực tế để học sinh nhanh hiểu bài.

 • Củng cố kiến thức và tư duy đạo đức, giáo dục cho học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên có giáo trình giảng dạy chỉn chu, hiệu quả.

Giáo dục công dân lớp 6 - Cánh Diều
 • Củng cố kiến thức và tư duy đạo đức, giáo dục cho học sinh.

 • Cập nhật các kiến thức mới và những bài học thực tế để học sinh nhanh hiểu bài.

 • Hỗ trợ giáo viên có giáo trình giảng dạy chỉn chu, hiệu quả.

Giáo dục công dân lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Cập nhật các kiến thức mới và những bài học thực tế để học sinh nhanh hiểu bài.

 • Củng cố kiến thức và tư duy đạo đức cho học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên có giáo trình giảng dạy chỉn chu, hiệu quả.

Giáo dục công dân lớp 7 - Chân trời sáng tạo
 • Cung cấp các bài học hữu ích và giá trị giáo dục nhân phẩm cho học sinh.

 • Giúp học sinh củng cố các kiến thức và làm tốt bài thi cuối kỳ.

Tin học lớp 3 - Kết nối tri thức
 • Xây dựng nền tảng vững chắc để học sinh học tốt môn Tin học.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Tin Học lớp 6 - Kết nối tri thức
 • Cập nhật các kiến thức trọng tâm và nâng cao về môn tin học.

 • Xây dựng nền tảng vững chắc để học sinh hiểu rõ các câu lệnh và thao tác tin học.

Tin học lớp 6 - Cánh Diều
 • Giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức về môn tin học

 • Hỗ trợ giáo viên có giáo trình giảng dạy chỉn chu, hiệu quả.

Tin học lớp 7 - Kết nối tri thức
 • Trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tin học cho học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên, phụ huynh trong việc giảng dạy con em. 

Tin học lớp 7 - Chân trời sáng tạo
 • Giúp học sinh hiểu và thực hành nhuần nhuyễn các thao tác tin học.

 • Giúp giáo viên thêm thông tin để soạn giáo trình dạy học.

Tin học lớp 8 - Kết nối tri thức
 • Trang bị các kiến thức Tin học căn bản và nâng cao cho học sinh.

 • Giúp giáo viên thêm thông tin để soạn giáo trình dạy học.

Tin học lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Bổ sung các kiến thức nền tảng giúp học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi.

 • Giúp giáo viên thêm thông tin để soạn giáo trình dạy học.

Tin học lớp 10 - Kết nối tri thức
 • Trang bị nhiều kiến thức nền tảng trong môn tin học giúp học sinh tiến bộ nhanh.

 • Giúp giáo viên thêm thông tin để soạn giáo trình dạy học.

Tin học lớp 11 - Kết nối tri thức
 • Củng cố và ôn tập các kiến thức tin học cho học sinh.

 • Giúp giáo viên thêm thông tin để soạn giáo trình dạy học.

Giáo dục kinh tế & pháp luật lớp 10 - Kết nối tri thức
 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

 • Giúp học sinh hiểu thêm về môi trường kinh doanh, tuân thủ luật pháp.

Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 - Cánh Diều
 • Củng cố kiến thức về pháp luật và cách vận hành nền kinh tế cho học sinh.

 • Tài liệu tham khảo để giáo viên bộ môn xây dựng giáo trình giảng dạy.

Hóa học lớp 8 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Trang bị các kiến thức nền tảng và nâng cao về môn Hóa học cho các bạn học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên bộ môn Hóa xây dựng giáo trình dạy học hiệu quả.

Hóa học lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Ôn tập và củng cố các kiến thức Hóa học lớp 9 cho học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Hóa học lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Ôn tập và củng cố các kiến thức Hóa học lớp 10 cho học sinh.

 • Giúp giáo viên bộ môn Hóa có thêm tài liệu để giảng dạy hiệu quả.

Hóa học lớp 10 - Chân trời sáng tạo
 • Trang bị các kiến thức nền tảng và nâng cao về môn Hóa học cho các bạn học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên bộ môn Hóa xây dựng giáo trình dạy học hiệu quả.

Hóa học lớp 10 - Kết nối tri thức
 • Trang bị các kiến thức nền tảng và nâng cao về môn Hóa học cho các bạn học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên bộ môn Hóa xây dựng giáo trình dạy học hiệu quả.

Hóa học lớp 10 - Cánh Diều
 • Ôn tập và củng cố các kiến thức Hóa học lớp 10 cho học sinh.

 • Giáo viên bộ môn Hóa có thêm tài liệu để giảng dạy hiệu quả.

Hóa học lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Trang bị các kiến thức nền tảng và nâng cao về môn Hóa học cho các bạn học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên bộ môn Hóa xây dựng giáo trình dạy học hiệu quả.

Hóa học lớp 12 - NXB Giáo dục Việt Nam
 • Trang bị các kiến thức nền tảng và nâng cao về môn Hóa học cho các bạn học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên bộ môn Hóa xây dựng giáo trình dạy học hiệu quả.

Hà Tĩnh - Vùng đất địa linh nhân kiệt
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Hà Tĩnh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Cẩm nang pháp lý khởi nghiệp
 • Hiểu rõ những thông tin cơ bản liên quan đến khởi nghiệp kinh doanh

 • Vận dụng vào mô hình khởi nghiệp của bản thân

Giáo dục công dân lớp 8 - Kết nối tri thức

 • Cập nhật các kiến thức mới và những bài học thực tế để học sinh nhanh hiểu bài.

 • Củng cố kiến thức và tư duy đạo đức, giáo dục cho học sinh.

 • Hỗ trợ giáo viên có giáo trình giảng dạy chỉn chu, hiệu quả.

Địa lí lớp 8 - Chân trời sáng tạo

 • Giúp học sinh hiểu rõ Việt Nam ở nhiều khía cạnh liên quan địa lí tự nhiên.

 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra Địa lí.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Địa lí lớp 8 - Kết nối tri thức

 • Giúp học sinh hiểu rõ Việt Nam ở nhiều khía cạnh liên quan địa lí tự nhiên.

 • Giúp học sinh nắm vững kiến thức và chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra Địa lí.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Bắc Ninh - Vùng đất của lễ hội và di tích

 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thành phố Bắc Ninh
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thành phố Từ Sơn
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thị xã Quế Võ
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thị xã Thuận Thành
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Yên Phong
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Tiên Du
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Gia Bình
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Lương Tài
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đình Đình Bảng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đền Đô
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đền Giếng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đền Bà Chúa Kho
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Chùa Phật Tích
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Chùa Dâu
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Chùa Bút Tháp
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Chùa Hàm Long
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Văn miếu Bắc Ninh
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Làng nghề đúc đồng Đại Bái
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Làng gốm Phù Lãng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá làng tranh Đông Hồ
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Những thế mạnh của Bắc Ninh trong thu hút FDI
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Bắc Ninh: Thu hút đầu tư có chọn lọc
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Bắc Ninh điều chỉnh các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Mảnh đất trăm nghề Bắc Ninh - Gìn giữ và Hội nhập
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Bắc Ninh gia tăng giá trị bền vững nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Bắc Ninh phát huy thế mạnh của du lịch trong giai đoạn công nghiệp 4.0
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Bắc Ninh: Đầu tư hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nâng cao chất lượng cao, chìa khóa vàng cho hội nhập
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Bắc Ninh tạo bước đột phá phát triển thương mại - dịch vụ
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tao tại Bắc Ninh
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Lý Thái Tổ - Vị vua sáng lập triều Lý
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Lý Thái Tông - Bậc minh quân tài cao, đức trọng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Lý Thánh Tông - Vị vua đề cao lòng nhân ái
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Profile Danny Võ
 • Hiểu rõ nhân hiệu Coach Danny Võ Thành Đăng.

 • Truyền cảm hứng và động lực đế xây dựng nhân hiệu thành công.

Lý Nhân Tông - Người đặt nền móng cho khoa cử Việt Nam
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Lý Thần Tông - Bậc minh quân sáng suốt
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyên phi Ỷ Lan - Người thay vua trị vì đất nước
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Lý Đạo Thành - Thái sư hộ quốc an dân
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Lê Văn Thịnh - Vị trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đàm Văn Lễ - Vị quan cương trực, trung thành
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Nhân Thiếp - Vị danh sỹ làm rạng danh dòng họ Nguyễn Nhân
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Vũ Kiệt - Vị quan được ca ngợi "bậc thiên tài kiệt xuất, đức độ vẹn toàn"
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Nghiêu Tư - Trạng Lợn
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Giản Thanh - Trạng Me
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Đăng - Trạng Tỏi
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Tự Cường - Tiết nghĩa đại vương của vùng đất tam khôi
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Hữu Nghiêm - Vị quan tài năng và trung nghĩa
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Đăng Cảo - Vị Thám hoa ví nhà Thanh như ếch ngồi đáy giếng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Đăng Đạo - Vị "Lưỡng quốc trạng nguyên" tể tướng duy nhất của Đại Việt
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Công Hãng - Vị quan có nhiều đóng góp thời trị vị của chúa Trịnh Cương
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đồng chí Ngô Gia Tự - Nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và cách mạng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đồng chí Lê Quang Đạo - Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Hoàng Quốc Việt - Nhà cách mạng hoạt động bền bỉ của Đảng ta
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nghiêm Ích Khiêm - Võ tướng có tài thời vua Lê Thánh Tông
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Trần Đức Thảo - Nhà triết học tài danh yêu nước
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Hàn Thuyên - Người phổ biến chữ Nôm
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Vũ Mộng Nguyên - Người có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục thời Lê sơ
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Ngô Miễn Thiệu - Nhà giáo kỳ tài trong sử Việt
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Bắc Ninh.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Toán lớp 8 - Kết nối tri thức

 • Giúp các em học sinh có thêm kiến thức về Toán học. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học.

Toán lớp 8 - Chân trời sáng tạo

 • Giúp các em học sinh có thêm kiến thức về Toán học. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học.

Toán lớp 8 - Cánh Diều

 • Giúp các em học sinh có thêm kiến thức về Toán học. 

 • Hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học.

Vĩnh Phúc - Vùng đất địa linh nhân kiệt

 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thành phố Vĩnh Yên
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Bình Xuyên
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Lập Thạch
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Sông Lô
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Tam Đảo
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Tam Dương
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Vĩnh Tường
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyện Yên Lạc
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Danh thắng Tây Thiên giá trị lịch sử và văn hóa
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Huyền sử Quốc mẫu Tây Thiên
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đền Trình - Quốc Mẫu Tây Thiên
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá bảo tàng Vĩnh Phúc - Nơi kể chuyện lịch sử
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá sắc màu của Đại Bảo Tháp Mandala
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá Chùa Vân - Tịnh Viện Vân Sơn
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá ngôi chùa Sơn Long
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Dấu ấn ngôi đình cổ Bích Chu
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá ngôi Đền thờ Tướng công Ngô Miễn
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá đền thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Linh thiêng ngôi đền Thánh Mẫu ở Kẻ Láng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá ngôi đền liệt sĩ huyện Vĩnh Tường
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Di tích lịch sử văn hóa Đình Hương Canh
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá ngôi Tháp cổ Bình Sơn
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Du khách nô nức trẩy hội Đền Thính
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Về thăm Đền Đỗ Khắc Chung
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đình Thủ Độ: Dấu ấn làng nghề
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Đình Vĩnh Sơn- nơi lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thành phố Phúc Yên
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khu du lịch sinh thái - Vườn cò Hải Lựu
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Hồ Bản Long - Thác Thậm Thình
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thị trấn Tam Đảo điểm đến hàng đầu thế giới
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Khám phá mùa sen về ở Thượng Trưng
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Một ngày trải nghiệm ở EnCamp
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Làng nghề truyền thống ở Vĩnh Phúc
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Cầu Đầm Vạc - Biểu tượng mới trong lòng thành phố
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Vĩnh Phúc: Cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Vĩnh Phúc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút vốn FDI
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Định hướng và giải pháp thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Vĩnh Phúc: Linh hoạt, sáng tạo trong thu hút đầu tư
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Vĩnh Phúc mở rộng thị trường thu hút đầu tư
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Thu hút đầu tư về đích sớm
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Du lịch Vĩnh Phúc thời cơ và thách thức
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục sứ mệnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.

 • Củng cố niềm tự hào và tình yêu thương quê hương đất nước.

 • Khuyến khích du lịch, khám phá, đầu tư.

Nguyễn Thái Học - Nhà cách mạng Việt Nam ở thế kỷ XX
 • Có được bức tranh tổng quan về vùng đất Địa linh Nhân kiệt Vĩnh Phúc.