DJC
6 loại hình giao tiếp trong doanh nghiệp

6 loại hình giao tiếp trong doanh nghiệp

  • Sinh viên và người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/07/2023
Thành viên 1
6 loại hình giao tiếp trong doanh nghiệp premium Sống và Lãnh Đạo
  • Giao tiếp trực tiếp

  • Giao tiếp điện thoại

  • Giao tiếp email

  • Giao tiếp văn bản

  • Giao tiếp công việc

  • Giao tiếp làm việc nhóm