DJC
1 giờ 70 phút

1 giờ 70 phút

  • Các nhà quản lý

  • Các sinh viên có mong muốn trở thành quản lý

  • Cá nhân chưa kiểm soát tốt thời gian của mình

  • Cá nhân quan tâm đến quản lý hiệu suất/Quản lý thời gian

Người phụ trách Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 04/03/2023
Thành viên 1
Quản lý hiệu suất cá nhân

     Dựa trên những kiến thức thu nhận được sau khóa học “1 giờ - 70 phút” của diễn giả Jim Hennig, người viết đã tổng hợp những ý chính trong buổi chia sẻ của Diễn giả cùng với những kinh nghiệm thực tiễn, hy vọng sẽ giúp bạn nhận diện được 12 ổ khóa như dưới đây và giải pháp để quản lý thời gian hiệu quả. Từ đó, nếu bạn mong muốn quản lý thời gian tốt để có được 1 giờ 70 phút, hãy cố gắng thay đổi thói quen của chính mình. 

Dưới đây là 12 ổ khóa và cách mở khóa để quản lý thời gian hiệu quả. 

Ổ khóa thứ 1 là “Tôi không có thời gian”.

Ổ khóa thứ 2 là “Không thực hiện theo đúng danh sách những công việc cần làm”.

Ổ khóa thứ 3 là “Sự thiếu phân tích về thời gian”.

Ổ khóa thứ 4 là “Không có phương pháp lập kế hoạch làm việc”.

Ổ khóa thứ 5 là “Làm những việc không cần thiết”.

Ổ khóa thứ 6 là “Sự gián đoạn”.

Ổ khóa thứ 7 là “Sự thiếu phân công trong công việc”.

Ổ khóa thứ 8 là “Những công việc giấy tờ”.

Ổ khóa thứ 9 là “Thiếu sự yên tĩnh”.

Ổ khóa số 10 là “Những buổi họp không hiệu quả”.

Ổ khóa số 11 là “Sự trì hoãn”.

Ổ khóa thứ 12 là “Khu vực làm việc không ngăn nắp”.

Bây giờ mời bạn cùng Thư viện số 100 năm tìm hiểu nhé. Chúc bạn thành công!