DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Kỹ năng giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc

4284 lượt xem
 

Ứng xử chuẩn mực và văn minh nơi làm việc

pdf
213 lượt xem

Tác giả: Đỗ Vũ Phương Anh

Nhà cung cấp: DJC

Đối tượng phù hợp
  • Sinh viên

  • Người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Lý do nên xem

  • Giúp bạn xây dựng hình ảnh tốt trong mắt của lãnh đạo, đồng nghiệp và đối tác.

  • Cung cấp lời khuyên trong cách ứng xử chuẩn mực và văn minh tại công sở.

Tóm tắt nội dung

Khi xã hội càng phát triển, hành vi ứng xử chuẩn mực luôn được đề cao đặc biệt là ứng xử văn mình nơi làm việc. Đây cũng là một trong những lợi điểm giúp bạn thu hút đám đông và xây dựng cộng đồng cho riêng mình khi bạn tôn trọng người và được người tôn trọng.

  • Nguyên tắc chung

  • Ứng xử văn minh với người lớn tuổi và phụ nữ

  • Sử dụng thang máy

  • Sử dụng ô tô công sở

  • Sử dụng các phương tiện di chuyển khác