DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo

299 lượt xem
 

1.1. Mệnh đề: Bài giảng

video
59 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: VietJack

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh lớp 10, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hỗ trợ con cái học tập.

Lý do nên xem

  • Giúp các em học sinh có thêm kiến thức về Toán học. 

  • Hỗ trợ giáo viên trong việc dạy học. 

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Toán Lớp 10 - Chân trời sáng tạo” gồm 4 chương với các kiến thức liên quan đến Đại số, Hình học cơ bản. Qua đó, các em sẽ nắm được mệnh đề, tập hợp, bất phương trình, hệ bất phương trình, hàm số và đồ thị, kiến thức về hình học cơ bản như: giá trị lượng giác của một góc từ 0 đến 180 độ, định lí côsin, sin, vectơ... Ngoài ra, phần toán xác suất - thống kê cũng được đưa vào chương trình để các em được tiếp xúc, làm quen trước khi học sâu hơn ở các năm sau.